• RE: Möte 2022-10-21 Anteckningar gruppdiskussion

  Utbildningar och användarstöd:

  • En processkarta över hur vi har arbetet i de goda exempel som beskrivs på Nationella Riktlinjer. Processkartan bör beskriva vilka processer som krävs för att ta olika kunder från att dem har hört talas om Nationella Riktlinjer till full implementering av Nationella Riktlinjer och Infopack
  posted in Implementeringsledare
 • RE: Möte 2022-10-21 Anteckningar gruppdiskussion

  Utbildningar, användarstöd, kommunikationsmaterial och nätverksaktiviteter

  Utbildningar:
  Portalen - GIT, Wordpress etc
  Mindre workshops kring hur man sätter upp plattformen

  Kommunikationsmaterial:
  Fokus på förvaltning, utökad dialog med fastighetsägare och förvaltare

  posted in Implementeringsledare
 • RE: Möte 2022-10-21 Anteckningar gruppdiskussion

  Vilka aktiviteter vill se?

  • Se att Nationella riktlinjer finns representerade på befintliga mässor / branschträffar / event.
   • Viktigt att nå ut med riktlinjerna i befintliga nätverk (även om det inte finns riktlinjer för det specifika nätverket ännu)
  • Fysiska träffar är värdefulla men svåra att prioritera. Viktigt med onlineverksamhet.
   • Online ersätter inte fysiska möten.
  posted in Implementeringsledare
 • RE: Möte 2022-10-21 Anteckningar gruppdiskussion

  Vad har vi gjort inom ramen för våra roller som implementeringsledare?

  Vår grupp bestod av konsulter och mjukvaruleverantör. Personerna i vår grupp har:

  • Haft intressanta diskussioner med kunder kring att implementera nationella riktlinjer i deras projekt
  • Skarpa projekt där man använder nationella riktlinjer (Gästrike vatten)
  • tittat på att använda nationella riktlinjer som bas i det fall inte kunden har en egen kravbild
  • Tittat på att använda mallar och värdelistor
  posted in Implementeringsledare
 • Möte 2022-10-21 Anteckningar gruppdiskussion

  Rollen Som Implementeringsledare:

  • Har startat upp ett arbete internt för att sprida Nationella Riktlinjer
  • Diskuterar NR med framåt lutade kunder som vill utvecklas men dem vet inte
  • Vi har projekt igång där vi tar stöd i NR i det arbetet som redan är igång
  • Vi har startat ett projekt där vi ska uppdatera en befintlig BIM-manual där vi använder underlag från Nationella Riktlinjer i uppdateringsarbetet.

  Vad behöver vi för att vi ska nå ut till kunder lättare
  Marknadsföring:

  • För hög tröskel för att förstå vad är Nationella Riktlinjer och vilka vinster ger det till en kund? Viktigt att kunna beskriva värdet för kunden då det är väldigt omfattande och man behöver tid att informera
  • Lunch webbinarium där vi går igenom ett ämne i taget för att få en mer specifik förståelse av en del fråga inom Nationella Riktlinjer

  Innehåll:

  • Usercase är viktigt för att vi ska få en förståelse över hur vi kan sälja in Nationella Riktlinjer till kund i en specifik kontext.
  posted in Implementeringsledare
 • Tillgång till vår "källinformation" på GitLab

  Du som är implementeringsledare är välkommen att söka behörighet till vår källinformation på Gitlab. Vi jobbar smart med förvaltning och utveckling av innehållet där och du kan bl.a.

  • Se och förstå hur vi själva strukturerar källinformationen inför releaser (till registry.infopack.io)
  • Se och påverka i alla ärenden (buggar, utvecklingsbehov, förbättringsförslag)
  • Hämta en egen kopia (via nedladdningsfunktionen eller via sk. fork)
  • Lämna förbättringsförslag via sk. merge request

  Du hittar gruppen här.

  posted in Implementeringsledare
 • Utökat kursmaterial

  Hej!

  Nu finns utökat utbildningsmaterial under kursmaterial på Nationella Riktlinjer, länken är här!

  Områdena som beskrivs i det nya kursmaterialet är:

  • Användning av Nationella Riktlinjers content-plugin
  • Uppsättning av projekt med infopack struktur
  • Arbeta med innehåll i GITlab
  • Arbeta med innehåll i Visual Studio Code + Paketering av innehåll

  Framtida utökningar i utbildningsmaterial kommer att förmedlas här och på möten med implementeringsledarna.

  // Daniel Paldeak

  posted in Implementeringsledare
 • RE: Info från utvecklingsteamet

  Halloj, lite uppdateringar från oss:

  • Vi har uppdaterat swe-nrb/nrb-metoder till version 1.0.1
   • Rättat till felaktig html i några metoder
   • Raderat etiketten "Författare" på samtliga metoder
   • Lagt till saknade beskrivningar på ett fåtal metoder
   • Rättat till några brutna bildlänkar
  • Vi har uppdaterat swe-nrb/nrb-vardelistor till version 1.0.0
   • Raderat ansvarig-part.json samt tillhörande schema (Breaking change)
   • Lagt in samtliga värdelistor som finns publicerade på nationella-riktlinjer.se
   • Själva värdelistorna finns publicerade som separata json-filer under undermapparna [värdelista]/data

  Inom kort så publicerar vi uppdaterade plugins för wordpress. Stay tuned!

  posted in Allmänna diskussioner
 • Info från utvecklingsteamet

  Hej på er implementeringsledare!

  Några korta nyheter från oss:

  • Vi har uppdaterat och releasat infopack v1.0.0. Befintliga infopack kan enkelt uppdateras med npm install -s infopack@1.0.0
  • Vi jobbar nu med att färdigställa v1.0.0 versionen av infopack-framework.

  Ni får gärna tänka och tycka till ang. just ramverket. Vi har sedan en tid tillbaka baserat våra implementationer på ramarna för v1.0.0 även om vi inte officiellt har taggat repot ännu (vi räknar med att göra det inom kort). Jag har insett sista veckorna att vi kommer att behöva göra några breaking changes så vi börjar nu planera för en milestone v2.0.0. Se särskilt Ärende 9.

  posted in Allmänna diskussioner
 • RE: Behövs funktionalitet för att länka från textmassa?

  @Dennis-af-F välkommen till forumet! Du får gärna beskriva ett use case att diskutera utifrån.

  posted in Implementeringsledare