@sarabeltrami Jag klurar vidare på detta i bl.a. detta ärende: https://gitlab.com/infopack/infopack-common-schemas/-/issues/7